Shenzhen Carmaxer Electronics Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $59,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Car dvr

50,00 US$ - 60,00 US$/Cái
20 Cái(Min. Order)
35,00 US$ - 45,00 US$/Cái
5 Cái(Min. Order)
49,90 US$ - 60,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
35,00 US$ - 45,00 US$/Cái
5 Cái(Min. Order)

Main Categories

car DVD player
car DVR
car/ bus security system
See more
49,90 US$ - 60,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
58,00 US$ - 65,00 US$/Cái
6 Cái(Min. Order)
10,50 US$ - 24,50 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
64,00 US$ - 74,00 US$/Cái
20 Cái(Min. Order)
70,00 US$ - 80,00 US$/Bộ
10 Bộ(Min. Order)